purecash

 
1
 
facebook
 
 
 
 
 
 
facebook
 
 
 
 
 
קראתי את תנאי האתר והתקנון ואני מסכים/מה ומקבל/ת עלי את כל הרשום בו.
 
 
2
מבצעים משימות פשוטות וצוברים כסף
כסף ומתנות
 
3
מקבלים תשלום וממשיכים להרוויח עוד!
מקבלים תשלום
 
 


נוהל התשלומיםPureCash.co.il מבטיחה לכם שקיפות ואמינות בכל נושאי התשלומים.

כל בקשות התשלום אשר התקבלו בין ה-1 ל-10 לאותו החודש יטופלו עד סוף החודש.
כל בקשות התשלום שיגיעו לאחר ה-10 לחודש ייחשבו כבקשות תשלום לחודש הבא.

לדוגמא, בקשת תשלום אשר הגיעה ב-7/6/2010 תטופל עד סוף החודש ה-6. בקשת תשלום שהגיעה ב-11/6/2010 תטופל עד סוף החודש ה-7.
כמובן שהסכום אשר יועבר למשתמש יהיה הסכום העדכני לרגע העברת התשלום.
לדוגמא, בקשת תשלום על סכום של 100 שקל שהגיעה ב-7/6/2010, והתשלום בוצע ב15/6/2010 ואותו משתמש הספיק לצבור בחשבונו עוד 50 שקל ויתרתו עומדת על 150,
התשלום אותו המשתמש יקבל יהיה 150** שקל.

* כל זאת בכפוך לתקינות חשבון המשתמש ובכפוף לתקנון ותנאי האתר.
* חשבון אשר יימצא לא תקין יימחק והודעה על כך תועבר למשתמש הנ"ל.
* מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעכב כל תשלום לצורך בירורים.
* אין בנוהל זה כל התחייבות לזמני תשלום, פרטים נוספים על תשלומים ניתן למצוא בתקנון.
** בהתאם לחוקי מדינת ישראל כל תשלום יועבר אל מול חשבונית/קבלה או בניכוי מס במקור בשיעור 30%.
** בקשות תשלום שלא תשלח בקשה לשליחת חשבונית/קבלה דרך התמיכה לפני הגשת הבקשה ו/או שלגביהם לא תועבר חשבונית/קבלה תוך 5 ימי עסקים מרגע בקשת התשלום יחשבו כבקשות ללא חשבונית/קבלה.

צוות האתר יישמח לענות לכל בקשה או הצעה שיש לכם, הן באמצעות משלוח הודעה דרך האתר.

לנו יש את האמצעים, ביחד אתך אנחנו כוח
בברכה, PureCash.co.il.